Organizator akcji

Stowarzyszenie Tilia
działające w Szkole Leśnej na Barbarce
ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
NIP:9561696274
KRS 0000028517 Nr REGON 870341405

Bank Ochrony Środowiska o/Toruń

Nr konta: 56154013042035890058950001

www.tilia.org.pl
www.szkola-lesna.torun.pl

Koordynator akcji: Robert Laskowski tel 56 657 60 85

Kontakt biuro: poniedziałek -piątek 8.00-16.00

Napisz do nas