Akcja POSADŹ LAS DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

powstała z potrzeby podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczącej znaczenia lasów dla dobrostanu i dobrobytu nas obecnie żyjących jak i dla pokoleń które przyjdą po nas.

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Tilia działające w Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu. W roku 2022 chcemy posadzić 2500 drzew.

Akcja ma na celu podejmowanie wspólnych działań Stowarzyszenia TILIA i Lasów Państwowych zmierzających do przebudowy monokultur leśnych w drzewostany dopasowane składem gatunkowym do warunków glebowych panujących na danym terenie. Dzięki takim działaniom powstające drzewostany będą charakteryzowały się większą bioróżnorodnością a co za tym idzie również większą odpornością na zagrożenia biologiczne (np. działalność grzybów, gradacje szkodników itp.)

Dzięki obecności pracowników Stowarzyszenia TILIA i leśników każdy kto osobiście będzie brał udział w akcji sadzenia będzie miał okazję w bezpośredniej rozmowie poszerzyć swoją wiedzę na temat lasów i gospodarki leśnej, a także upewni się że las to nie tylko przedmioty, które używamy na co dzień. Las to także woda zgromadzona w środowisku, las to czyste powietrze dla każdego z nas.

 

Można wybrać opcje:

  • Ty wpłacasz my sadzimy

Posadzenie jednego drzewka to tylko 11,00 złotych. Wpłacasz wybraną kwotę w formie darowizny  na rzecz Stowarzyszenia Tilia, które działa w Szkole leśnej na Barbarce, a my sadzimy drzewko w lesie Barbarka.

 TY WPŁACASZ MY SADZIMY

  • Posadź drzewko sam

Możesz się przyłączyć do wspólnej akcji sadzenia lasu na Barbarce. Sadzimy  las w wybrane dni.

 

 POSADŹ DRZEWKO SAM na terenie lasu Barbarka

 

Akcję wspiera Nadleśnictwo Toruń oraz Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu.