Akcja POSADŹ LAS DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

powstała z potrzeby podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczącej znaczenia lasów dla dobrostanu i dobrobytu nas obecnie żyjących jak i dla pokoleń które przyjdą po nas.

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Tilia działające w Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu. Co roku sadzimy około 2500 drzew.

Akcja ma na celu podejmowanie  działań Stowarzyszenia TILIA  zmierzających do przebudowy monokultur leśnych w drzewostany dopasowane składem gatunkowym do warunków glebowych panujących na danym terenie. Dzięki takim działaniom powstające drzewostany będą charakteryzowały się większą bioróżnorodnością a co za tym idzie również większą odpornością na zagrożenia biologiczne (np. działalność grzybów, gradacje szkodników itp.). Akcja ma także charkter edukacyjny i uświadamiający w zakresie gospodarki leśnej i ochrony bioróżnorodnosci. 

Dzięki obecności pracowników Stowarzyszenia TILIA każdy kto osobiście będzie brał udział w akcji sadzenia będzie miał okazję w bezpośredniej rozmowie poszerzyć swoją wiedzę na temat lasów. Las to także woda zgromadzona w środowisku, las to czyste powietrze dla każdego z nas.

 

Po co my właściwie sadzimy ten las?

Las to nie jest tylko teren na którym obok siebie rośnie wiele drzew, z drewna których w przyszłości będzie mógł powstać jeden z około 30000 różnych produktów które wykonujemy z drewna. Las daje nam wiele innych korzyści: produkuje tlen, oczyszcza powietrze, jest miejscem uprawiania sportów i wypoczynku wielu ludzi, obdarowuje nas bogactwem grzybów, jagód, ziół, pomaga nam się odprężyć, jest miejscem życia wielu gatunków roślin i zwierząt, które tak lubimy podziwiać podczas spacerów, reguluje gospodarkę wodną, zapobiega erozji i utracie żyzności gleby i wiele innych.
Dlatego też w trakcie naszych działań w jednorodnych drzewostanach sadzimy różne gatunki drzew, które wraz ze swoim wzrostem będą czyniły ten las bardziej zróżnicowanym, bogatszym przyrodniczo, bardziej odpornym na czynniki biotyczne i abiotyczne, atrakcyjniejszym dla jego mieszkańców i ludzi pod wzgledem krajobrazu.

Przebywając w trakcie sadzenia w lesie z każdym oddechem wchłaniamy fitnocydy wchodzące w skład wydzielanych przez drzewa olejków eterycznych. Działają one antystresowo i uspokajająco. Mają również właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalnie, ponieważ hamują rozwój grzybów i bakterii.
Nie ulega również wątpliwości iż aktywność w lesie niweluje stres cywilizacyjny.

 

Można wybrać opcje:

  • Ty wpłacasz my sadzimy

Posadzenie jednego drzewka to tylko 11,00 złotych. Wpłacasz wybraną kwotę w formie darowizny  na rzecz Stowarzyszenia Tilia, które działa w Szkole leśnej na Barbarce, a my sadzimy drzewko w lesie Barbarka.

 TY WPŁACASZ MY SADZIMY

  • Posadź drzewko sam

Możesz się przyłączyć do wspólnej akcji sadzenia lasu na Barbarce. Sadzimy  las w wybrane dni.

 

 POSADŹ DRZEWKO SAM na terenie lasu Barbarka