Ty wpłacasz my sadzimy

POSADŹ LAS DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Posadzenie jednego drzewka to tylko 11,00 złotych.Wpłacasz wybraną kwotę w formie darowizny  na rzecz Stowarzyszenia Tilia, które działa w Szkole leśnej na Barbarce, a my sadzimy drzewko w lesie Barbarka.

Możesz posadzić większą ilość drzew niż liczba wskazana poniżej. Wówczas prosimy o darowiznę bezpośrednio na nr konta bankowego Stowarzyszenia Tilia

z dopiskiem „darowizna na posadzenie drzew w ilości()”.

Nr rachunku bankowego:

Bank Ochrony Środowiska o/Toruń

Nr konta: 56154013042035890058950001

 

Jeśli chcesz otrzymać od nas elektroniczny certyfikat/zaświadczenie wypełnij poniższe zgłoszenie:

 

Możesz też włączyć się do akcji sadzenia lasu Edycja wiosna 2022 i  posadzić drzewko sam na terenie lasu Barbarka