Posadzone drzewa

TY WPŁACASZ MY SADZIMY

POSADŹ DRZEWKO SAM

Gdzie sadzimy

Drzewa sadzimy w lesie Barbarka, w obrębie Gminy Toruń i Gminy Łysomice w woj. Kujawsko – Pomorskim. Są to gatunki drzew takie jak dąb,buk, sosna, świerk, brzoza oraz podszyt. Drzewa są sadzone w miejscu wycinki i przebudowy lasu.

Jak możesz się włączyć w akcję sadzenia lasu?

Możesz wpłacić dowolną kwotę 1 drzewko kosztuje 11 zł. Wpłat można dokonywać przez cały rok.
Im więcej drzew tym więcej zalesień.
Więcej… TY WPŁACASZ MY SADZIMY

Możesz posadzić drzewko samodzielnie Możesz wziąć udział w akcji sadzenia lasu na terenie sąsiadującym z Barbarką.
Sadzenie odbywa się w wyznaczone dni.
więcej …POSADŹ DRZEWKO SAM 

Dlaczego warto dołączyć?

Klimat

Las jest domem dla zwierząt i miejscem wypoczynku dla ludzi. Co roku na potrzeby ludzi wycinane jest około 140 000 ha lasów. To niemal tyle, ile wynosi powierzchnia Torunia.
Włączając się do akcji Posadź las dla przyszłych pokoleń ograniczasz betonozę i ocieplanie klimatu, ucieczkę zwierząt do miast oraz zmniejszanie ilości gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Powietrze i woda

Lasy, jak i pojedyncze drzewa są ważne tak dla klimatu jak i dla aktualnego stanu powietrza.
– jeden hektar lasu zaspokoi potrzeby 45 osób na tlen
– jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile jeden człowiek zużywa w ciągu 2 lat
– jedno drzewo może pochłonąć nawet 48 kilogramów CO2 rocznie
– jedno drzewo w ciągu roku absorbuje 2900 litrów wody deszczowej
– jedno drzewo w ciągu roku chłodzi powietrze jak 5 klimatyzatorów działających bez przerwy.

Bioróżnorodność

Bez zachowania ekosystemów, lasów, człowiek ma małe szanse na przeżycie. Obecnie obserwuje się zanikanie wiele gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Utrata gatunków, bioróżnorodności jest spowodowana między innymi wylesianiem, zmianą użytkowania gruntów, zanieczyszczaniem środowiska, napływem gatunków inwazyjnych. Współcześnie wymiera od 5 000 do ok. 50 000 gatunków roślin i zwierząt rocznie.

Wsparcie

Przyłączając się do akcji wspierasz zadania statutowe Stowarzyszenia Tilia. Stowarzyszenie TILIA od 2004 roku prowadzi Szkołę Leśną na Barbarce w Toruniu. Zajmujemy się edukacją ekologiczną oraz kształtowaniem szacunku dla przyrody. Co roku z naszych warsztatów korzysta 15 000 dzieci i młodzieży.
Jeżeli są to bliskie Tobie idee to przyłącz się do naszej akcji mającej na celu rozwijanie właściwie ukształtowanej lesistości Polski i osobiście lub za naszym pośrednictwem posadź drzewa i stwórz fragment lasu.