Posadź drzewko sam

POSADŹ LAS DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Możesz się przyłączyć do wspólnej akcji sadzenia lasu na Barbarce

JESIEŃ  2023

Sadzimy  las w wybrane dni

Możesz także wybrać opcje TY WPŁACASZ MY SADZIMY

Już od 18 września rozpoczynamy kolejną edycję naszej akcji „POSADŹ LAS DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”.
Nieustannie nasza akcja ma na celu działania zmierzające do przebudowy monokultur leśnych otaczających Barbarkę na dopasowane do lokalnych warunków glebowych drzewostany mieszane. Drzewostany takie będą odznaczały się większą bioróżnorodnością, a także większą odpornością na zmiany klimatyczne oraz zagrożenia biotyczne i abiotyczne.
Dzięki staraniom pracowników Stowarzyszenia TILIA każdy kto będzie miał na to ochotę może przyłączyć się do naszej akcji, posadzić przynajmniej jedno drzewo i poczuć satysfakcję ze stworzenia cząstki wspaniałego lasu.
 W akcji mogą wziąć udział pojedyncze osoby, całe rodziny, grupy zorganizowane jak i instytucje oraz zakłady pracy. Wystarczy przekazać Stowarzyszeniu TILIA 11,00 zł za każde drzewko do posadzenia i zgłosić się w określonym terminie. Osoby indywidualne i rodziny 28 X 2023 r. o godzinie 11.00, natomiast grupy zorganizowane i zakłady pracy ustalają termin indywidualnie.

28 października 2023

godz.11.00

Możesz się także z nami umówić na wspólne sadzenie wiosna 20240oraz jesienią 2023 r.

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE

Stowarzyszenie „TILIA”, Szkoła Leśna na Barbarce oraz Nadleśnictwo Toruń zapraszają mieszkańców Torunia i okolic do udziału w corocznej akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2023”.
W dniu 28 października 2023 r.   godzina 11.00 

Sadzimy drzewka leśne w okolicach Osady Leśnej na Barbarce.

Zbiórka przed leśniczówką na Barbarce.